Informiranje, svetovanje, zagovorništvo za starejše

V okviru informiranja posredujemo starejšim in njihovim svojcem informacije povezane z urejanjem pravic in jih seznanjamo s programi in storitvami v katere se lahko vključijo v lokalnem in širšem okolju za razrešitev njihovih odprtih vprašanj. Svetovanje zajema osebno in telefonsko svetovanje, zagovorništvo izvajamo s spremljanjem starejše osebe pri urejanju njegovih osebnih zadev na posameznih uradih in institucijah z namenom zaščite njegovih pravic in koristi.

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več