LUČKA – skupnostna skrb za preprečevanje nasilja nad starejšimi

V okviru programa izvajamo različne aktivnosti za preprečevanja nasilja nad starejšimi in v ta namen organiziramo okrogle mize in posvete. Ker gre za zelo pomembno in občutljivo družbeno temo o kateri se ne govori veliko, ji je potrebno posvetiti več pozornosti. Pomembno je angažiranje vseh, ki lahko na kakršen koli način prispevamo k zmanjševanju nasilja nad starejšimi in ničelni toleranci do vseh oblik nasilja nad starejšimi ter skupaj razvijamo nove rešitve, ki so skupnostno naravnane in povezujejo vse izvajalce, ki se profesionalno ukvarjajo z nasiljem in vse druge akterje na področju skrbi za starejše v lokalni skupnosti, ki lahko na kakršen koli način prispevajo k bolj učinkovitemu preprečevanju in zmanjševanju nasilja nad starejšimi ter povečevanju družbene občutljivosti do te aktualne in pereče problematike.Preberite

Anonimni klic v stiski ob doživljanju nasilja

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več