O zavodu Vitica

Smo nevladna organizacija na področju socialnega varstva v mreži pomoči za starejše.

Delujemo od leta 2014.

Preberite več

Izdelki Patchwork
Kontaktni podatki

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.
openDnevni center I Z A - za osebe s težavami v duševnem zdravju


Dnevni center I Z A je prostor srečevanja, prijetnega druženja, vključevanja v različne aktivnosti, razvedrila, pogovorov, svetovanja itn.

Dnevni center I Z A je namenjen:

Polnoletnim osebam obeh spolov, ki so se kadarkoli srečale s težavami v duševnem zdravju, ki so v trenutni duševni stiski, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju in pri katerih njihove življenjske okoliščine lahko sprožijo težave v duševnem zdravju.V dnevnem centru I Z A izvajamo naslednje aktivnosti:

 • Ustvarjalne delavnice (likovne, glasbene, literarne, pevske, ustvarjalne, šiviljske in plesne delavnice…)
 • Družabne delavnice (družabne igre, praznovanje rojstnih dni, ogled predstav in filmov, večji skupinski dogodki, različna srečanja, izleti in druge oblike druženja…)
 • Športne in rekreacijske delavnice (telovadba, sprehodi, tabori, balinanje, pohodi, skupinski športi – nogomet, rokomet, košarka…)
 • Delo na vrtu, urejanje okolice
 • Krepitev ročnih spretnosti (šiviljsko delo, ročna dela…)
 • Pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti (računalniške in kuharske delavnice, gospodinjske delavnice, potopisna predavanja, učenje jezikov, učenje za življenje, živimo zdravo…)
 • Pridobivanje in krepitev socialnih veščin (čustvena inteligenca, osebnostna rast, trening socialnih veščin, asertivni trening, skupina za samopomoč, delavnice za strpnejšo komunikacijo in osebnostno rast, krepitev solidarnosti in samopomoči….)
 • Strokovno podporo in vodenje ter pomoč pri uveljavljanju pravic in urejanju statusnih vprašanj, zagovorništvo
 • Pomoč pri iskanju drugih rešitev in možnosti za reintegracijo v skupnost

S programom želimo prispevati k naslednjim ciljem:

 • zmanjšati in preprečiti socialno izključenost oseb s težavami v duševnem zdravju,
 • širiti socialno mrežo posameznikov, v skladu z njihovimi potrebami,
 • zmanjšati/odpraviti stiske in težave uporabnikov,
 • zagotoviti dostopnost in dosegljivost programa za uporabnike,
 • izboljšati informiranje in ozaveščanje uporabnikov o možnosti,
 • prispevati k razvoju socialnih veščin uporabnikov in pridobivanju novih socialnih izkušenj.

Splošne informacije

 • se izvaja v prostorih Zavoda VITICA, Gornja Radgona, so.p., na naslovu Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (bivša poročna dvorana)
 • občasno se program izvaja na sedežu Zavoda VITICA Gornja Radgona, so.p., na naslovu Partizanska cesta 15, Gornja Radgona (pritličje NLB)
 • je za uporabnike odprt vsak delovni dan od 7. do 13. ure
 • vključitev v program je prostovoljna in brezplačna za uporabnike iz UE Gornja Radgona
Program je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Občine Gornja Radgona, Občine Radenci in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

Projekt sofinancirajo in podpirajo:Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več