Socialni servis


Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

Namen storitve:

Osnovni namen in cilj storitve socialnega servisa je, da se posamezniku ali družini zagotovi višja kakovost bivanja in predvsem, da se starejši osebi omogoči trajnejše bivanje v svojem življenjskem okolju.

Kdo je upravičen do storitve?

Vsakdo, ki zaradi starosti, invalidnosti, otrokovega rojstva, bolezni, nesreč ter v drugih primerih, naroči določeno opravilo ali več opravil in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo. Storitev se prilagodi glede na potrebe in želje posameznega upravičenca. Trajanje storitve je odvisno od volje uporabnika in izvajalca in ga določita v dogovoru ali pogodbi.

Postopek za vključitev osebe v storitev:

Vlogo za vključitev v storitev lahko podate osebno na sedežu zavoda, pisno po e-pošti ali nas pokličite po telefonu. Strokovna delavka zavoda bo z vami opravila uvodni informativni razgovor, nato pa vas bo obiskala na domu, kjer vam bo podrobno predstavila vsebino storitve, organizacijo dela in potek neposrednega izvajanja storitve na vašem domu, seznanila vas bo s ceno storitve, potmi sodelovanja pri izvajanju storitve, o sodelovanju s svojci ter spremljanjem izvajanja storitve. Skupaj z vami bo na podlagi vaših zmožnosti in ugotovljenih potreb izdelala osebni načrt pomoči, ki bo podlaga za sklenitev Dogovora o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja storitve socialni servis med Zavodom VITICA in vami. Izvajalci storitve so strokovno usposobljene osebe, katerih vodilo je, da se storitev izvaja kvalitetno ter v skladu z vašimi željami in potrebami, s spoštljivim odnosom in sodelovanju z vsemi za vas pomembnimi osebami in organizacijami.sem, da se starejši osebi omogoči trajnejše bivanje v svojem življenjskem okolju.

Vsebina storitve:


Upravičencem se zagotavlja potrebna strokovna podpora in organizirana neposredna pomoč. V okviru storitve izvajamo pomoč pri naslednjih hišnih opravilih:
 • prinašanje pripravljenih obrokov hrane,
 • nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin,
 • priprava drv ali druge kurjave,
 • nabava ozimnice,
 • manjša hišna popravila,
 • pranje in likanje perila,
 • vzdrževanje vrta in okolice stanovanja,
 • čiščenje v stanovanju, opremljanje,
 • spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah,
 • organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva,
 • pomoč pri opravljanju bančnih poslov, plačevanju računov, sprejemanju in odpošiljanju poštnih pošiljk – po pooblastilu upravičenca,
 • varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči.
Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več