O zavodu Vitica

Smo nevladna organizacija na področju socialnega varstva v mreži pomoči za starejše.

Delujemo od leta 2014.

Preberite več

Izdelki Patchwork
Kontaktni podatki

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.
openTVOJ KORAK - Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin


Zavod VITICA, Gornja Radgona, so. p., izvaja od 20.06.2018 projekt »TVOJ KORAK – socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin«. Program je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije" za izvajanje projekta na področju upravnih enot Gornje Radgona In Ljutomera.Pilotski projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin zapribliževanje trgu dela«.

Namen projekta je osebam iz ranljivih ciljnih skupin ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki jim bodo omogočili razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, osebnostni razvoj, krepitev moči in dvig motiviracije za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela.

V letu 2018/2019 bomo izvedli dva programa socialne aktivacije.

Posamični program traja 6 mesecev z vključitvijo 15 oseb.

Program se izvaja v okviru treh modulov na način:

 • MODUL I: Uvodni modul
  Čas trajanja 1 mesec, pri čemer bo posamezni udeleženec vključen v skupinski del najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno individualno glede na potrebe posameznika
 • MODUL II: Izvedbeni modul
  Čas trajanja 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur, pri čemer bo posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu in dodatno individualno glede na potrebe posameznika
 • MODUL III: Izhodni modul
  Čas trajanja 1 mesec, pri čemer bo posamezni udeleženec vključen v skupinski del najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno individualno glede na potrebe posameznika

Program je namenjen:

 • odraslim prejemnikom denarne socialne pomoči;
 • odraslim osebam s kompleksno socialno problematiko, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči;
 • osebam, vpisanim v evidenco začasno nezaposljivih oseb.


Osebe napoti center za socialno delo.

Vključeni v program so upravičeni do denarnih prejemkov:

DENARNA NAGRADA: 0,80 €/uro (dejanska prisotnost v programu)
MALICA: 3,70 €/dan (za prisotnost najmanj 4 ure dnevno)
POTNI STROŠKI: najnižja cena javnega prevoza za oddaljenost bivališča nad 1 km v eno smer, če ni javnega prevoza povračilo kilometrine 0,13 €/km

Vključitev v program socialne aktivacije ne vpliva na prejemanje denarne socialne pomoči, ne izplača pa se dodatek za opravljanje prostovoljnega dela.

S programom bomo udeležencem zagotavljali celovito podporo vse od vključitve v program do izhoda iz programa. Udeleženci bodo imeli priložnost širiti svojo socialno mrežo in skozi različne priložnosti pridobivati pozitivne izkušnje v skupini in z delom, kar jih bo motiviralo, da naredijo nadaljnji korak k delu kot vrednoti. Aktivnosti programa socialne aktivacije se bodo osredotočale na interese in želje udeležencev, na njihove vire moči. Program socialne aktivacije bo deloval predvsem na področju treh vrst kompetenc (osebnih, socialnih in poklicnih).ohezijske politike v obdobju 2014-2020
 • REGIONALNA MOBILNA ENOTA MURSKA SOBOTA
 • KOORDINATORJI SOCIALNE AKTIVACIJE
Rajh Nade ulica 2/a,
9240 Ljutomer
Maša Potočnik, univ. dipl. soc. del.
Telefon: 030 715 692
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Živa Štefanec, univ. dipl. soc. del.
Telefon: 030 715 690
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Danijel Magdič, univ. dipl. pedag. in polit.
Telefon: 030 715 691
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Projekt sofinancirajo in podpirajo:Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več