Več in še več o demenci: program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju

Zavod Vitica je od oktobra 2017 do septembra 2018 sodeloval kot partner v projektu Več in še več o demenci: program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju. S prijaviteljem projekta Socialno zbornico Slovenije smo sodelovali pri pripravi projekta o demenci ter izvedli predavanja v različnih statističnih regijah na temo Demenca – pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu, ki so bila namenjena strokovnim delavcem, strokovnim sodelavcem, laičnim delavcem, trenerjem in svojcem. Sodelujoči partnerji v Pomurskem prostoru so bili še Dom starejših občanov Rakičan, Zdravstveni dom Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota. Projekt je bil zelo uspešen, zanimanje za tematiko povezano z demenco je bilo zelo veliko, kar kaže na dejstvo, da je tovrstnih izobraževanj premalo - to so potrdili tudi udeleženci. Projekt je potekal v vseh statističnih regija s ponudbo eno, dvo in tro dnevnih seminarjev. Vzdušje je bilo vse skozi sproščeno, udeleženci so se odzivali zelo interaktivno predvsem pri temah, ki so bile povezane s praktičnimi izkušnjami pri delu z osebami z demenco, kar je bila priložnost, da smo svoje znanje in izkušnje nadgradili tudi predavatelji.

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več